Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Art. 70a.

1. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być również przeznaczone, w wysokości nie większej niż 20 %, na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. Dofinansowanie polegające na zwiększeniu funduszu wynagrodzeń w planach finansowych szkół nie może być wyższe niż skutki finansowe zatrudnienia nauczyciela w wymiarze odpowiadającym przyznanej zniżce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielowi dyplomowanemu.

2. Przepis ust. 1 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2a. Podziału środków, o których mowa w ust. 1, dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

3. W budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

4. W budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wyodrębnia się środki na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5 000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przepis ust. 4 nie obejmuje finansowania publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału środków, o których mowa w ust. 3, pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, uwzględniając w szczególności liczbę nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych województwach, formy doskonalenia zawodowego dofinansowywane ze środków, o których mowa w ust. 1–5, oraz szczegółowe kryteria i tryb przyznawania tych środków, uwzględniając kompetencje organów wymienionych w ust. 1, a także dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pytania prawne (8):
Większe okno
KomentarzGość
2011-11-21 13:16:46
Odpowiedzi: 2
Potrzebuję odpowiedzi na pytanie, czy szkoła powinna wyodrębnić fundusze na dokształcanie sie doradcy metodycznego , ktory pracuje takze w szkole. CZy jest na to przeznaczona jakas suma? Czy koszta podroży służbowych doradcy pokrywa szkola czy ośrodek doskonalenia?
Odpowiedzi (2):
małgorzata
2016-11-19 02:06:04
Czy w szkole może być palarnia dla pracowników administracyjnych i nauczycieli?
małgorzata
2016-11-19 02:09:41
Czy w szkole może być palarnia dla pracowników administracyjnych i nauczycieli?
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-01-10 18:23:16
Odpowiedzi: 0
Proszę o informację, czy dyrektor gimnazjum może dofinansować nauczycielowi w-f - studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (nie ma jej w gimnazjum). Możliwe uzupełnienia etatu nauczyciela w innej placówce.
KomentarzIza
2014-09-11 17:57:18
Odpowiedzi: 0
jak wpłynąć na sprawiedliwy podział godzin dydaktycznych? nauczyciele,którzy tworzą plan mają dzień wolny oraz zajęcia od 8.00 do 13 inni mimo niepełnych etatów lub gołego pensum 10 i więcej okienek?Na jakiej podstawie dyr.przyznaje dzień wolny?
KomentarzSylwester
2015-10-01 17:41:38
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry,
Proszę o informację czy Wójt Gminy ma prawo wydać zarządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli i ono musi być wiążące w kontekście ustawowego uprawnienia stanowiącego Rady Pedagogicznej dot. kierunków kształcenia na dany rok szkolny.
ps. w naszej gminie zarządzeniem wójta ograniczono możliwość podjęcia pewnych form doskonalenia, można tylko te ktore wymieniono opisując temat że to w "porozumieniu z dyrektorami szkół"
jestem wieloletnim dyrektorem szkoły i o ile znam prawo oswiatowe to tylko Rada Pedagogiczna może w tym zakresie podejmować decyzje nie Wójt zwlaszcza, ze jest nowy rok szkolny i nowe potrzeby w tym zakresie,,,
proszę o pomoc, dziękuję.
KomentarzGość
2015-10-22 11:28:58
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy e dniy szkolenia należy mi się dzień wolny czy muszę wrócić do oracy po zakończeniu szkolenia? (Szkolenie SIP)
KomentarzGość
2015-10-22 11:31:28
Odpowiedzi: 0
Witam. Czy w dniu szkolenia należy mi się dzień wolny czy muszę wrócić do pracy po zakończeniu szkolenia? (Szkolenie SIP)
KomentarzGość
2016-12-04 10:13:39
Odpowiedzi: 0
Witam. Wygrałem właśnie Ogólnopolski Konkurs dla nauczycieli, w którym nagrodą jest tygodniowy wyjazd językowy na Maltę, doskonalący dla nauczycieli. Ma się on odbyć pod koniec lutego. Czy szkoła może zezwolić mi na taki wyjazd doskonalący, zwłaszcza, że od września jestem oficjalnie w programie Erasmus-doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli? Z tego co słyszałem pracodawca ma obowiązek zezwolić pracownikowi na doszkalanie, a dla nauczycieli podnoszenie swoich kwalifikacji jest zaleceniem i nawet obowiązkiem. Czy jeśli szkoła mnie na ten wyjazd puści, czy mam płaconą normalnie pensję? Pozdrawiam.. Krzysztof Mazur
KomentarzJola
2019-05-08 19:06:38
Odpowiedzi: 0
Czy udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli jest obowiązkowy?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie