Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Nagrody i odznaczenia

Art. 47.

1. Za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania.

Art. 48.

Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.7)).

Art. 49.

1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

2. Organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, uwzględniając w szczególności tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.

Art. 50. (uchylony).
Art. 51.

1. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadawany będzie nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

2. "Medal Komisji Edukacji Narodowej" nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia, z uwzględnieniem wymogów, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie medalu.

Art. 52. (uchylony).
KomentarzMagdalena
2012-09-19 19:29:24
Odpowiedzi: 0
Burmistrz miasta wystosował pismo do Dyrektora szkoły w którym zalecił wstrzymanie przyznawania nagród dla nauczycieli i pracowników administracyjnych szkoły gdyż uważa, że na nie nie zasłużyli. Co można w takiej sytuacji zrobić ?
KomentarzGość
2012-10-01 22:03:33
Odpowiedzi: 0
po co można tu zadawać pytania jeśli nikt na nie nie odpowiada?
Komentarzbarbara
2013-01-12 15:57:54
Odpowiedzi: 0
zostałam zatrudniona z dniem 01.09.1983 roku w szkole,z dniem 31.08.2012 placówka została zlikwidowana .Czy naleZy mi sie nagroda jubileuszowa za 30 lat pract ?
KomentarzEwa
2013-08-13 16:15:29
Odpowiedzi: 0
emeryt zatrudniony na pół etatu j.polskiego w Gimnazjum dla Dorosłych na czas określony do 29 czerwca 2013 r w styczniu 2013 miał 30 lat pracy, czy należy mu sie nagroda jubileuszowa, kto ją ma wypłacić?
KomentarzGość
2014-02-28 08:59:49
Odpowiedzi: 0
Czy wójt moze odmówić podpisana wniosku o tytuł Honorowy profesor oświaty cytuję: bo ja nie mam na to pieniędzy w budżecie, nie będę za to płacił, jak ten wniosek przejdzie"
KomentarzGość
2014-02-28 09:00:30
Odpowiedzi: 0
Czy wójt może odmówić podpisana wniosku o tytuł Honorowy profesor oświaty cytuję: "bo ja nie mam na to pieniędzy w budżecie, nie będę za to płacił, jak ten wniosek przejdzie"
KomentarzGość
2014-06-09 16:49:48
Odpowiedzi: 0
czy studia dzienne 4-letnie pedagogiczne wlicza się do nagrody jubileuszowej nauczyciela?
KomentarzBogusław
2014-10-09 20:01:59
Odpowiedzi: 0
Czy można otrzymać jednocześnie dwie nagrody na Dzień Nauczyciela. Medal KEN i nagrodę pieniężną wójta. Czy jest kolizja z prawem. Jaki to artykuł jeśli tak. Pzdrawiam
KomentarzAnna
2014-12-23 22:14:46
Odpowiedzi: 1
Jestem nauczycielką z 17 letnim stażem pracy w szkolnictwie. Wcześniej 3 lata pracowałam w innym zawodzie . Czy w związku z tym przysługuje mi prawo do nagrody jubileuszowej z tytułu 20 letniego okresu pracy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-05 22:40:15
Tak, tez mam taka sytuacje i dostałam nagrodę
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-01-26 18:38:00
Odpowiedzi: 0
Witam, czy 6-letnie dzienne Studium Nauczycielskie liczy się do nagrody po 30 latach pracy ??? Proszę o odpowiedź.
KomentarzHanna
2015-05-20 15:59:19
Odpowiedzi: 0
Minęło właśnie 39 lat mojej pracy zawodowej, a równocześnie skończyłam 65 lat. Złożyłam wniosek o przejście na emeryturę z dniem 1 września. Pani księgowa powiedziała, że naliczy mi nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy. Czy to nie jest pomyłka?
Komentarzgosc
2015-08-06 13:38:20
Odpowiedzi: 0
Czy organ prowadzący moze wstrzymac nagrody z powodu braku srodków?
Komentarz~mery
2015-08-28 14:20:14
Odpowiedzi: 0
w marcu 2011 otrzymałam nagrodę na 25 lecie pracy, wynika z tego, że w marcu 2016 roku powinnam otrzymać nagrodę związaną z 30 leciem, ale dostałam informację, że dostanę ja w 2017 roku, ponieważ byłam na rocznym urlopie bezpłatnym.
urlop ten miałam w roku 2006. Czy teraz bierze się pod uwagę datę nagrody na 25 lecie i kolejna otrzymam w 2016 roku, czy bierze się pod uwagę dawny urlop bezpłatny i uznaje, że wypłacono mi nagrodę na 24 lecie , a dopiero w 2017 nabędę praw do kolejnej nagrody jubileuszowej?
z góry dziękuję za odpowiedź
KomentarzGość
2015-10-09 18:41:15
Odpowiedzi: 0
Czy organ prowadzący może wstrzymać wypłatę nagród dyrektora szkoły, jezeli Rada Pedagogiczna na zebraniu uchwałą pozytywnie zaopiniowała kandydatury przedstawione przez dyrektora szkoły?
KomentarzGość
2015-10-13 12:51:32
Odpowiedzi: 0
Czy nagroda Prezydenta Miasta wyklucza otrzymanie nagrody dyrektora w danym roku?
KomentarzBronka
2015-11-09 20:52:23
Odpowiedzi: 2
Czy przyznanie medalu KEN wiąże sie z gratyfikacją finansową?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-11-20 20:36:56
Czy przyznanie medalu KEN wiąże sie z gratyfikacją finansową?
Gość
2015-11-20 20:37:48
Czy przyznanie medalu KEN wiąże sie z gratyfikacją finansową?
Dodaj odpowiedź
KomentarzMarzenna
2015-11-27 10:28:09
Odpowiedzi: 1
Czy medal za wysługę lat ( medal za długoletnią pracę - 25 lat) jest przyznawany obligatoryjnie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2016-10-14 09:05:17
Ponawiam pytanie i chciałam dopytać się, bo wczoraj honorowano nauczycieli tym medalem, a ja skończyłam w tym roku 25 lat pracy w zawodzie nauczyciela i nie otrzymałam takiego honoru. Czy trzeba mieć jakieś szczególne jeszcze osiągnięcia? Proszę uprzejmie o podstawę prawną.
Pozdrawiam
-Aleksandra Mędrek
Dodaj odpowiedź
Komentarzelzbieta
2016-07-12 21:43:09
Odpowiedzi: 0
czy nagroda jubileuszowa wyklucza nagrode dyrektora w tym samym roku szolnym
KomentarzArek
2017-04-04 19:15:28
Odpowiedzi: 0
w październiku 2012 nauczyciel otrzymał nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy. W 2016 zmienił miejsce pracy. W X 2017 powinien otrzymać jubileuszówkę za 35 lat. Teraz odnalazł i dostarczył zaświadczenie o służbie wojskowej, z którego wynika, że trzeba zaliczyć do stażu pracy. Kiedy i który pracodawca ma wypłacić nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy?
KomentarzGość
2017-05-02 16:15:03
Odpowiedzi: 0
Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielowi za 40 lat pracy.Prawo do nagrody nabyłam 1 kwietnia i do tej pory jej nie otrzymałam.
Komentarznauczycielka
2019-09-04 11:17:39
Odpowiedzi: 0
Czy mogę prosić o przesłanie regulaminu przyznawania nagrody prezydenta
KomentarzGość
2019-09-17 16:59:40
Odpowiedzi: 0
czy nauczycielowi będącemu na emeryturze i nadal pracującemu w szkole na czas określony do 31 sierpnia a nagroda przysługuje za 35lat w połowie listopada to należy ją wypłacić.
KomentarzGość
2019-10-09 10:20:57
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel po przepracowaniu pól roku może dostać nagrodę z okazji DEN.
Czy nauczycielowi uzupełniającemu etat przysługuje dodatek motywacyjny i nagrody w szkole macierzystej i w szkole w której dopełnia etat ?
KomentarzGość
2019-10-12 23:07:58
Odpowiedzi: 0
Czy wytypowany przez Dyrektora nauczyciel do nagrody organu prowadzacego w trakcie stosunku pracy moze jej nie otrzymać ze względu na przejśsciE na emeryturę w nowym roku szkolnym?
KomentarzGość
2019-11-23 17:07:46
Odpowiedzi: 0
O jakie nagrody dla nauczycieli mogą wystąpić związki zawodowe?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie