Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: styczeń 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2014-11-07 19:25:07
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel, a życie prywatne uczniów, w jakim stopniu pedagog może interesować się co uczeń robi poza szkołą?
KomentarzGość
2014-11-14 11:21:23
Odpowiedzi: 1
Dzień Dobry !
Mam pytanie, jestem nauczycielem nauczania indywidualnego. Wiem, że wszystkie lekcje które przepadły to muszę odrobić. W moim przypadku był to wyjazd na zwody i z tego tytułu opuściłem 6 lekcji z uczniami w systemie indywidualnym. Czy moim obowiązkiem jest dzwonić po wszystkich rodzicach i informowaniem ich, że mnie nie będzie czy to jest tylko moja dobra wola? Generalnie jak przepada lekcja to przecież ja tylko podaje, że mnie nie ma a resztą zajmuje się szkoła. Czy tak jest faktycznie?
Proszę o odpowiedź,
Pozdrawiam,
Gość
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-22 23:07:55
"Wiem, że wszystkie lekcje które przepadły to muszę odrobić"
A skąd to wiesz? Otóż nie musisz. Wynagrodzenie wypłaca się za godziny PRZYDZIELONE nie przepracowane. Nie ma przepisów róznicujacych wynagrodzenie za pracę z klasami i indywidualne. Jeśli klas wyjeżdża na wycieczkę, niczego nie musisz odrabiać, Z intywidualnym TAK SAMO. Ktoś Ci coś wmówił a Ty się na to grzecznie zgadzasz. Nie ma podstawy prawnej.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-11-22 18:11:25
Odpowiedzi: 1
Czy nauczycielka może przyjąć ode mnie prezent z okazji Mikołajek? Dodam, że bardzo ja lubię i chciałabym jej coś podarować. Czy nie będzie to traktowane jako łapówka?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-02 14:54:04
tak, może, przepisy tego nie zabraniają, postaraj się jednak aby to było coś raczej skromnego, bo inaczej nauczycielka będzie się czuła niezręcznie
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-02 14:49:58
Odpowiedzi: 0
witam, mam pytanie, pani dyrektor zarządziła w naszej szkole, że wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za przeprowadzenie inwentaryzacji. nauczyciele w zespołach 3-osobowych są odpowiedzialni za dany obszar szkoły. czy to podlega naszym obowiązkom? po kilkunastu latach pracy w szkolnictwie, będę coś takiego robić po raz pierwszy.
KomentarzGość
2014-12-04 16:17:41
Odpowiedzi: 0
Nauczyciel od niemieckiego nie chce organizowac poprawy sprawdzianu(gimnazjum). Czy ma do tego prawo?
KomentarzGość
2014-12-06 00:48:11
Odpowiedzi: 0
Witam. Chodzi mi o tak zwane godziny "karciane".Jeżeli nauczyciel ma np. 24 lekcje w tygodniu ( ponad etat ) , to czy musi zrealizowac więcej godzin karcianych niż nauczyciel , który ma tylko 18 godzin w tygodniu? I drugie pytanie - jak jest z płatnością wynagrodzenia nauczyciela ? z góry czy z dołu i czy Dyrektor szkoły może wg prawa zmienic tę kolejnośc ? Proszę o wykładnię prawną tego zagadnienia. Pozdrawiam.
KomentarzTosia
2014-12-06 15:23:48
Odpowiedzi: 0
Witam. Drugi rok prowadzę zajęcia umuzykalniające w klasie "0". Jestem mgr wychowania muzycznego (WSP). Dowiedziałam się, że za godzinę tę płaci mi się jako stażystce (a jestem nauczycielem mianowanym), ponieważ nie mam kwalifikacji do pracy w klasie "0". Czy tak jest rzeczywiście? Czy żeby zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć umuzykalniających (czy rytmiki) w oddziale przedszkolnym muszę kończyć dodatkowo edukację wczesnoszkolną? I jakie studia podyplomowe trzeba skończyć, żeby w ogóle te kwalifikacje posiadać?Czy prawdą jest, że musiałabym zdobyć licencjat AM na kierunku rytmika...???? W trakcie moich studiów (a żeby się na nie dostać, trzeba było grać na fortepianie co najmniej na poziomie szkoły muzycznej I stopnia)miałam zajęcia z rytmiki, elementy Dalcroze'a i Orffa...Wcześniej (przed rozpoczęciem studiów dziennych na WSP) kończyłam dwuletnie studium nauczycielskie w Warszawie, w ramach którego mieliśmy również zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej...i również rytmikę. Czy wszystko to mogę wyrzucić do kosza...?
KomentarzOla
2014-12-06 17:09:26
Odpowiedzi: 1
Jeśli nauczyciel nie był na klasówce, był na tygodniowym zwolneniu, to zgodnie z przepisami, klasówke piszemy kiedy?
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-25 18:11:45
Trzeba sprawdzić zapis w Statucie Szkoły. Różnie bywa w różnych szkołach.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-08 12:05:45
Odpowiedzi: 0
Jak długo uczniowie kl.1 moga miec zastepstwa za nieobecnosc swojego wychowawcy?Dodam ze mija juz miesiac a uczniowie nie maja stałego zastepcy,co tydzien zajmuje sie nimi inny nauczyciel...
KomentarzGość
2014-12-08 12:08:22
Odpowiedzi: 1
Czy rodzice mogą wymagac od wychowawcy sprawozdania z wydanych pieniazków klasowych?Miesieczna składka wynosi 10zł,niektórzy zaplacili za cały rok a dzieci były jedynie w kinie...za które i tak płacilismy!
Odpowiedzi (1):
Gość
2014-12-29 12:40:53
Oczywiście, że tak. A nauczyciel ma obowiązek się z tego "wyspowiadać"
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-08 20:56:10
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel ma prawo karać ucznia naganą nauczyciela za nieobecność na warsztatach organizowanych przez szkołe? Te warsztaty są poza zajęciami lekcyjnymi, nie są w budynku szkoły do której chodze i są darmowe.
KomentarzGość
2014-12-09 14:48:40
Odpowiedzi: 1
czy nauczyciel ma obowiazek pokazac rodzicowi prace klasowe i sprawdziany na jego prosbe?bo niemoge sie tego doprosic.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 22:50:00
Tak. Oceny i prace są do wglądu dla ucznia i jego opiekuna prawnego.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2014-12-11 18:02:46
Odpowiedzi: 0
Witam! Mam pytanie dotyczące pracy domowej tzn: czy nauczyciel ma prawo zabierać pracę domową wykonaną przez ucznia, czy może ją tylko ocenić. Uczeń dostał na zadanie domowe zrobić ręcznie robioną figurkę (postać). I czy nauczyciel ma prawo ją sobie zabrać (do domu,do gablotki szkolnej) nie pytając ucznia (rodzica) o zgodę?
KomentarzGość
2014-12-16 14:57:38
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel na urlopie zdrowotnym ma prawo do wglądu do dziennika lekcyjnego?
Komentarzanka134578
2015-01-04 13:36:16
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel ma prawo mówić do uczniów w 3 os l.mn. np. piszą, czytają, nie gadają. Co zrobić jak nauczyciel nie oddał prac klasowych z polskiego przez 3 tyg. robocze?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 22:59:43
Statut szkoły rozwiąże problemy z późny oddawaniem prac. Raczej nikt nie rozwiąże problemów nauczyciela z traktowaniem zależnych od niego osób.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-01-06 12:14:08
Odpowiedzi: 0
Jakie zajęcia mogą być realizowane w liceum w ramach tzw godziny dyrektorskiej niepłatnej,
KomentarzGość
2015-01-07 17:25:04
Odpowiedzi: 1
Nauczyciel ma prawo rozmawiać na lekcjach przez telefon w sprawie prywatnej. Wystawić ocenę śródroczną jeśli ucznia nie było w szkole ? Pozdrawiam
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-13 23:10:01
Wystawić ocenę śródroczną jeśli ucznia nie było w szkole?
Tak. Nauczyciel musi poinformować jaką ocenę wystawił za rozliczany okres (semestr, rok). Musi oczywiście mieć ku temu podstawę określoną w WSO np. min. 3 oceny cząstkowe.

Nauczyciel ma prawo rozmawiać na lekcjach przez telefon w sprawie prywatnej?
Nie. Ale bądźmy ludźmi - jeżeli zdarzyła się jakaś nagła sytuacja (wypadek, narodziny dziecka itp.) to donoszenie na takiego "przestępcę" nie spotka się z niczyją sympatią. Nigdy do Twojego kolegi/koleżanki nikt nie dzwonił w bardzo ważnej sprawie w czasie zajęć? Kiedyś dzwoniło się do sekretariatu w celu przekazania wiadomości lub poproszenia do telefonu. Z komórkami (nie ważne jak bardzo jestem temu przeciwny na zajęciach) zwyczajnie jest szybciej.
Dodaj odpowiedź
KomentarzBożena
2015-01-14 00:39:22
Odpowiedzi: 0
Pracuje w szkole podstawowej w klasie,,0''z 5 i 6-latkami w małej miejscowości.Dyrektorka poinformowała mnie pisemnie, że muszę pracować od 22 do 24, od 29 do 31 XII i 2.I 2015r. chociaż rodzice deklarowali i podpisali, że nie puszczą dzieci w te dni do szkoły. Kiedy mam dni wolne od pracy i ile mam urlopu wypoczynkowego.
KomentarzRobert
2015-01-14 21:13:24
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel po przeprowadzeniu sprawdzianu lub kartkówki ma obowiązek pokazania go i umożliwienia spokojnego przejrzenia, a także pokazania i wytłumaczenia popełnionych przez ucznia błędów, oraz po poproszeniu, ponownego wytłumaczenia jakiegoś zagadnienia lub części materiału? Pozdrawiam
KomentarzMamulka
2015-01-18 01:03:50
Odpowiedzi: 0
Klasa 2 podstawowa,wychowawczyni naszych pociech mailowo poinformowała nas,że za tydzień robi sprawdzian śródroczny i z tej okazji należy przerobić materiał z całego półrocza,na naszą prośbę o delikatne wydłużenie terminu (dzieci codziennie mają zadane kilka zadań domowych oraz są w trakcie czytania obszernej lektury) Pani stwierdziła, że nie miała obowiązku nas o tym informować,a jej celem nie jest sprawdzenie czego dzieci nauczyły się przez tydzień ....proszę o radę jak sobie poradzić z takim jednostronnym dialogiem
Komentarzanna
2015-01-18 11:50:30
Odpowiedzi: 1
W naszej szkole mamy problem. W październiku Rada pedagogiczna wystosowała Wotum Nieufności wobec dyrektora.Przedstawiliśmy mu wiele zarzutów.Ponieważ ja pisałam protokół tego dnia dyrektor stara się ze wszystkich sił dać mi do zrozumienie ,że pokaże swoje możliwości.Najpierw powołał mnie na lidera zespołu przedmiotowego ( i tak wykonywałam ta funkcję bez jego powołania)a następnie zlecił przygotowanie referatu na temat " Realizacja podstawy programowej na I i kolejnych etapach kształcenia w związku z obniżeniem wieku szkolnego (ja pracuję w nauczaniu zintegrowanym , więc nie wiem jak nauczyciele na kolejnych etapach realizują podstawę programową) , dyrektor zapytał czy wiem na czym polega praca w szkole i ile lat pracuję. Odpowiedziałam, że wiem i pracuję prawie 30 lat w tym zawodzie. Wtedy on powiedział, że jeśli mi nie pasuje to nie muszę pracować w tej szkole. Zgłosiłam ten incydent do organu prowadzącego , ale oczywiście dyrektor wszystkiego się wyparł. Ja jestem w stanie to udowodnić- co mam zrobić?. Od tamtej pory dyrektor za wszelką cenę stara się tak mi umilić pracę, że gdyby nie tabletki uspokajające to bym nie funkcjonowała. Wpada na moje zajęcia,żeby mnie złapać nie wiem na czym, podsłuchuje pod drzwiami.Bardzo lubię pracę z dziećmi i wykonuję ja sumiennie. Wykonuję wiele obowiązków na rzecz szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciel ma przepracować dodatkowo 2 godziny , ja pracuję 3 bo takie są potrzeby w mojej klasie (dodatkowa godzina zajęcia rozwijające). Muszę dodać , że nie jestem jedynym takim przypadkiem w naszej szkole. Kiedy koleżanka zapytała dyrektora ,o organizację dni wolnych w czasie ferii, bo chciałaby wyjechać na 3-4 dni ze swoimi dziećmi w góry odpowiedział ,żeby sobie wyszła na dach i zwiedzała okolice. Dyrektor jest cwany bo stara się dokuczać nam , bez świadków aby mu nic nie udowodnić. Te przykłady to kropla w morzu poczynań dyrektora. Nie wiemy , gdzie się zgłosić , bo nikt nam nie wierzy. Dyrektor ma tak perfekcyjnie opanowane kłamstwa ,że sama bym mu uwierzyła. Bardzo proszę o radę co możemy zrobić.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-01-25 00:51:17
Nagrywanie osób z którymi się rozmawia nie jest karalne i dopuszczane przez sądy jako dowód powodzenia.
Dodaj odpowiedź
Komentarzanna
2015-01-18 11:57:15
Odpowiedzi: 0
W naszej szkole mamy problem. W październiku Rada pedagogiczna wystosowała Wotum Nieufności wobec dyrektora.Przedstawiliśmy mu wiele zarzutów.Ponieważ ja pisałam protokół tego dnia dyrektor stara się ze wszystkich sił dać mi do zrozumienie ,że pokaże swoje możliwości.Najpierw powołał mnie na lidera zespołu przedmiotowego ( i tak wykonywałam ta funkcję bez jego powołania)a następnie zlecił przygotowanie referatu na temat " Realizacja podstawy programowej na I i kolejnych etapach kształcenia w związku z obniżeniem wieku szkolnego (ja pracuję w nauczaniu zintegrowanym , więc nie wiem jak nauczyciele na kolejnych etapach realizują podstawę programową) , dyrektor zapytał czy wiem na czym polega praca w szkole i ile lat pracuję. Odpowiedziałam, że wiem i pracuję prawie 30 lat w tym zawodzie. Wtedy on powiedział, że jeśli mi nie pasuje to nie muszę pracować w tej szkole. Zgłosiłam ten incydent do organu prowadzącego , ale oczywiście dyrektor wszystkiego się wyparł. Ja jestem w stanie to udowodnić- co mam zrobić?. Od tamtej pory dyrektor za wszelką cenę stara się tak mi umilić pracę, że gdyby nie tabletki uspokajające to bym nie funkcjonowała. Wpada na moje zajęcia,żeby mnie złapać nie wiem na czym, podsłuchuje pod drzwiami.Bardzo lubię pracę z dziećmi i wykonuję ja sumiennie. Wykonuję wiele obowiązków na rzecz szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem MEN nauczyciel ma przepracować dodatkowo 2 godziny , ja pracuję 3 bo takie są potrzeby w mojej klasie (dodatkowa godzina zajęcia rozwijające). Muszę dodać , że nie jestem jedynym takim przypadkiem w naszej szkole. Kiedy koleżanka zapytała dyrektora ,o organizację dni wolnych w czasie ferii, bo chciałaby wyjechać na 3-4 dni ze swoimi dziećmi w góry odpowiedział ,żeby sobie wyszła na dach i zwiedzała okolice. Dyrektor jest cwany bo stara się dokuczać nam , bez świadków aby mu nic nie udowodnić. Te przykłady to kropla w morzu poczynań dyrektora. Nie wiemy , gdzie się zgłosić , bo nikt nam nie wierzy. Dyrektor ma tak perfekcyjnie opanowane kłamstwa ,że sama bym mu uwierzyła. Bardzo proszę o radę co możemy zrobić.Do rodziców oczernia nas tłumacząc , że nie potrafimy uczyć, nie znamy metod nauczania pomimo,ze jesteśmy wykształceni , a on jest po studiach rolniczych i prowadzi lekcje super(od uczniów i rodziców wiemy ,że jest inaczej).
KomentarzGość
2015-01-20 14:48:22
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel na prawo do krzyczenia na dzieci,do wychodzenia w czasie lekcji z sali lekcyjnej bez potrzeby, do jedzenia na lekcji i picia napojów,do szarpania uczni, do wypraszania ucznia z sali lekcyjnej, do zakazania uczniowi uczestnictwa w imprezach
KomentarzAnna
2015-01-25 21:55:07
Odpowiedzi: 0
18 stycznia prosiłam o radę w sprawie poczynań mojego dyrektora otrzymałam bardzo ważną dla mnie informację, co bardzo mi pomoże.Serdecznie dziękuję. Obecnie dyrektor przeszedł sam siebie , a mianowicie podrobił podpisy rodziców na protokołach wyboru trójek klasowych rodziców i spreparował te protokoły. Poproszeni rodzice, których podpisy podrobił potwierdzili nasze przypuszczenia. Mimo to dyrektor wpiera nam , że to właśnie rodzice podpisali . Nie wiemy co o tym sądzić. Zastanawiamy się czy dyrektor nie ma problemów z własną psychiką i czy naprawdę taka osoba powinna zajmować kierownicze stanowisko. Nie wiemy czyje podpisy i jakie dokumenty jeszcze spreparował. Gdzie się z tym zgłosić. Rodzice Podpisali nam oświadczenia, że na protokołach nie widnieją ich podpisy, ale nie chcą ciągać się po sądach . Gdzie możemy to zgłosić. W organie prowadzącym nie mamy wsparcia , bo sam go sobie wybrał i go broni na każdym kroku.
KomentarzLarysa
2015-01-28 18:31:49
Odpowiedzi: 0
Czy dyrektor ma obowiązek napisania protokołu ze spotkania rodziców w sprawie dzieci i czy opiekun stażu może wejść na hospitacje do stażysty bez zapowiedzi?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie