Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: sierpień 2015r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Obowiązki nauczycieli

Art. 6.

Nauczyciel obowiązany jest:

Art. 6a.

1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

3. (uchylony).

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.

9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:

10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

11. (uchylony).

12. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do nauczycieli szkół artystycznych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych odpowiednio – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określą, w drodze rozporządzeń, kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela, tryb postępowania odwoławczego oraz skład i sposób powoływania zespołu oceniającego, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania pracy przez nauczyciela.

13. Praca nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie w każdym czasie na jego wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora w przedszkolu, placówce lub szkole, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, podlega ocenie na jego wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola, placówki lub szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy ust. 4–10 i 12 stosuje się odpowiednio.

Art. 7.

1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

3. (uchylony).

Art. 8.

Organy uprawnione do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zasady sprawowania tego nadzoru określają odrębne przepisy.

Większe okno
KomentarzGość
2015-02-22 19:32:06
Odpowiedzi: 1
Czy można zmuszać dzieci w gimnazjum do dodatkowych zajęć? Mojej córce nauczyciele każą zostawać po 8-9 godzin w szkole. Czy to jest normalne? Jest jakaś taka presja, że egzaminy muszą koniecznie wypaść dobrze i dzieciaki codziennie siedzą bardzo długo w szkole, a potem jeszcze uczą się w domu. Córka ma dość. Ale kiedy nie poszła na zajęcia, to dostała naganę. Słusznie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-22 15:40:32
My nauczyciele musimy przeprowadzić dwie godziny w tygodniu zajęć dodatkowych i dzieci na tych zajęciach muszą być. Dyrektor musi od nauczycieli wymagać, żeby takie zajęcia przeprowadzali, bo tak jest w ustawie. Rodzice krzyczcie głośno, że nie chcecie.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-02-27 22:49:36
Odpowiedzi: 0
Czy będąc na L4 muszę odpracowywać zajęcia indywidualne, na które dojeżdżam do dziecka do domu (pracuję w szkole specjalnej, a dziecko jest niepełnosprawne w stopniu głębokim i ma orzeczenie o nauczaniu indywidualnym)?
KomentarzGość
2015-03-17 08:27:19
Odpowiedzi: 0
Tu w ogóle ktoś to czyta....? Zero odpowiedzi...
KomentarzGość
2015-03-21 21:49:20
Odpowiedzi: 1
Witam
Czy dyrektor ma prawo przychodzić na hospitacje kilka razy w tygodniu bez zapowiedzi ( plan hospitacji został przedstawiony w wrześniu , i takowe hospitacje nie były tam ujęte) , nie omawia ich, a jeżeli już to zwraca się do pracownika podniesionym tonem głosu w obecności personelu obsługi lub rodziców - " wytyka mu błędy", czy może zmieniać zaplanowane działania nauczyciela.
Odpowiedzi (1):
LK
2015-08-29 08:37:13
Dyrktor ma prawo wejść na lekcję ,nawet bz zapowiedzi, ale nie ma prawa krzyczeć na nauczyciela-element mobbingu-jego początek-załóż zeszyt,gdzie zapiszesz dzień ,godzine,świadków zajśćia
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-03-24 23:22:10
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor może wyznaczyć zastępstwa po skończonych planowych lekcjach bez pytania o zgodę?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-04 08:44:15
Kochana, dyrektor może wszystko a ty masz go po rękach całować, że ci pracę daje i godziny. Tak teraz mamy w Polsce. I tu Ci nikt nie odpowie ani Ci nie pomoże. To forum jest martwe. Nauczyciel nie ma żadnych praw, jest małym motorkiem, który ma zaiwaniać do utraty tchu, dyspozycyjny 24 godziny na dobę. Jeśli jeszcze jesteś młoda, to lepiej zmień robotę, bo szkoda życia.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-04-01 11:34:02
Odpowiedzi: 0
Czy nauczyciel MUSI zostawać na dyżurze w PUSTEJ szkole? Mam tego dość. Rozumiem, kiedy praca ma sens, ale pilnowanie pustych ścian? Dojeżdżanie do pracy, kiedy nie ma NAJMNIEJSZEGO sensu do niej jechać? (papierkową robotę i tak robię w domu, w szkole nie ma warunków. Mam własny laptop do szkoły wozić, żeby tam dokumentację uzupełniać??? PO CO? Czemu nie mogę tego robić w domu?)? Teraz taka moda się zrobiła na dyżury w pustych szkołach. Dyrektorzy każą murów pilnować, "na wszelki wypadek", żeby się nikt nie doczepił, chociaż nikt nie deklarował, że potrzebuje tej opieki. COŚ MNIE TRAFIA!!!!!!
Komentarzjoko
2015-04-01 14:38:28
Odpowiedzi: 0
czy nauczyciel za karę że dziecko spóżniło się na zajęcia może zadać do nauczenia wiersz na pamięc i wystawić za niego 1 drugiegi stopnia jeżeli uczeeń się nie nauczydodam zę robi to wychowawczyni a jednocześnie pani od j.polskiego 1 wystawia oczywiście z j .polskiego bardzo proszę o szybką odpowiedz bo właśnie walczę o prawa dla mojego dziecka
KomentarzGość
2015-04-01 22:25:12
Odpowiedzi: 0
A można prosić o napisanie tego jeszcze raz- bo nie można zrozumieć, o co chodzi? Jakieś może zdania z kropkami na końcu? Wielkie litery na początku zdania? Jeśli jest Pan/Pani dyslektykiem, to zawsze można prosić kogoś o pomoc. Trzeba jednak pisać zrozumiale.
KomentarzGość
2015-04-01 22:29:41
Odpowiedzi: 0
Sernik na zimno to prosta i nieskomplikowana, a jakże smaczna potrawa. Wystarczą serki homogenizowane, galaretka i odrobina cierpliwości.
Księżyc w pełni może zakłócać nasz wewnętrzny spokój.
Wojna z Rosją? Czy jest się czego bać? Ile czasu to jeszcze potrwa?
W klasie 30 osób nauczyciel dzielnie indywidualizuje pracę z uczniami. Staje się cud. 45 minut lekcji wydłuża się do trzech godzin, doba ma już 35 godzin, noc jest coraz krótsza, pracujcie ludzie, pracujcie.
Nie ma sensu. Nic nie ma sensu.
A śnieg pada w kwietniu, potem są wichury, burze, powodzie. Pogoda zwariowała.
Pani ministra zarządza nowe uchwały. Wszyscy przyklaskują. Niewygodnym zamknie się usta jak zawsze.Po co psuć taki piękny krajobraz.
Bo co za różnica, co tu napiszesz. I TAK NIKOGO TO NIE OBCHODZI. Tylko po co ta farsa i te pytania.
KomentarzGość
2015-04-03 14:25:15
Odpowiedzi: 3
Witam. Dyrektorka szkoły w ktorej pracuję 12 lat na czas niokreslony powiedziała mi ze od wrzesnia2015 bede miała 15/18 etatu polskiego i historii(dotad byl etat). Dwie inne polonistki nie dosc ze zachowia etat to jeszcze beda mialy po 2 lub 3 nadgodziny a ja nawet etatu. Czy to zgodne z prawem? do kogo udac sie po pomoc? jestem czlonkiem ZNP
Odpowiedzi (3):
Gość
2015-04-10 13:08:44
Nie ma takiej możliwości. Patrząc na wyroki sądów i przepisy oświatowe sprawa w sądzie wygrana tylko nie można przyjąć zmiany warunków pracy i płacy. W pierwszej kolejności należy dać godziny nauczycielowi mianowanemu. Z pytania nie wynika czy jest to umowa na podstawie mianowania.
Gość
2015-04-10 21:03:09
Dziękuje za odpowiedź. Jestem nauczycielem dyplomowanym, obie nauczycielki rownież.
A Umowe na czas nieokreslony mam od 2008 roku a stopien n-la mianowanego uzyskalam w 2006 roku.
Gość
2015-08-17 22:43:53
Myślę,że wynika to z siatki godzin.Polonistki mają 2 lub 3 godz. nadliczbowe bo w danej klasie jest 5 lub 6 godz. j. polskiego więc nie może dać Pani 2-wóch godzin, bo wtedy w jednej klasie uczyło by j. polskiego dwócj nauczycieli
Dodaj odpowiedź
Komentarzgość 11
2015-04-08 16:27:32
Odpowiedzi: 1
Witam . Mam syna w gimnazjum ostatnio jego wychowawczyni a zarazem pani od języka polskiego wpadła na gewnialny pomysł by dziecią z gorszą pamięcią , czyli takim co coś zapominają , spóżniają się zaczeła zadawać od tak sobie wiersze na pamięć . te dzieci które się nie nauczyli dostali ocene niedostateczną (2 stopnia). czy ktoś się orientuje czy tak można . czy normalnom rzeczą jest ze za spóżnienie dziecko za kare dostaje wiersz do nauki na ocene
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-10 13:11:58
można, ważne jest, żeby było to zgodne z podstawą programową. takie zadania obejmują cykl nauczania. Nie wypowiadam się na temat aspektu moralnego działającego w dwie strony. Jeśli uczeń jest bezczelny, przeszkadza a później się dziwi, że odpowiada. Napiszę tak - skoro przeszkadzasz znaczy, że umiesz jak umiesz i masz za mało materiałów to dam Tobie więcej byś nie przeszkadzał.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-04-16 07:02:25
Odpowiedzi: 2
Ewaluacja zewnętrzna to strasznie śmieszny jak dla mnie proceder. Odpowiednio przygotowany dyrektor jest w stanie tak zmanipulować całą społecznością szkolną ( w tym: rodzicami), że wyniki wychodzą absurdalnie dobrze w stosunku do rzeczywistości. Żadne machlojki dyrekcji czy zarządu w ogóle nie wyjdą na jaw po takiej "kontroli". Szczerze mówiąc, w odczuciu moim i wielu nauczycieli to po prostu strata czasu i ogromne zaburzenie rytmu pracy w szkole. W związku z tym chcę zapytać: czy planowane są jakieś zmiany (i konkretnie jakie) co do tej "ewaluacji"? Czy jest jakaś szansa, że ten bubel oświatowy zniknie? CZy ktoś się orientuje?
Odpowiedzi (2):
Gość
2015-04-18 10:51:09
Szkoda, że nikt nic nie wie. Gdybym 25 lat temu wiedziała, że nauczyciela nikt nigdy szanować nie będzie i przekleństwo "obyś cudze dzieci uczył" jest jak najbardziej prawdziwe- nigdy bym tego zawodu nie wybrała. Bardzo żałuje. Wszyscy mnie lekceważą, rodzice, dyrekcja, uczniowie, ministerstwo, wszyscy. Jestem NIKIM. Wielkim ZEREM.
Gość
2015-04-18 10:52:20
Oczywiście miało być "żałuję" (słabą klawiaturę mam)- żeby nie było, że ciemny nauczyciel nie wie, jak się tworzy I formę czasownika w czasie teraźniejszym.... :(((((
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-04-21 08:36:41
Odpowiedzi: 0
Witam,mam pytanie czy dyrektor szkoły podstawowej bez zgody rodziców może dokonać podziału klas.Mam dziecko w kasie 3-ciej i doszły mnie słuchy że w klasie 4-tej ma nastąpić taki podział.Ja i reszta rodziców nie wyrażamy na to zgody co możemy w tej sprawie zrobić żeby nie doszło do podziału?
KomentarzGość
2015-04-23 07:26:08
Odpowiedzi: 0
Podział musi nastąpić, jeśli w klasie jest zbyt duża liczba dzieci. Wtedy dzieje się tak ze względu na dobro dzieci. Mniejsza grupa- lepsze efekty kształcenia. Chyba, że ma Pn/Pani jakiś inny podział na myśli.
KomentarzGość
2015-04-23 08:05:25
Odpowiedzi: 1
Witam, czy można nauczyciela obarczyć "dożywotnio" pisaniem protokołów z każdej konferencji? Czy jest przewidziany jakiś czas po którym można z tego obowiązku zrezygnować?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-02 08:12:55
Problem polega na tym, że żadne prawo tego nie reguluje i wiele rzeczy pozostaje w gestii dyrektora szkoły. Jeśli trafi się fajny i mądry, jest dobrze, jeśli trafi się gnida, jest okropnie. I nikt się tym nie przejmuje.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-04-23 14:48:54
Odpowiedzi: 1
Też mam pytanie. Czy dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela- dodam takiego, który nie jest bibliotekarzem i uczy jakiegoś przedmiotu w szkole (za darmo oczywiście) do prac związanych z biblioteką (skontrum, inwentaryzacja itp.)? Czy są jakieś przepisy, które to regulują?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-04-23 14:49:54
Oj, wyszło mi, że uczy przedmiotu za darmo. Oczywiście chodziło mi o to, że tę pracę w bibliotece wykonuje za darmo.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-05-05 10:22:35
Odpowiedzi: 1
Za każdym razem, kiedy proszę o poradę w sprawie nadużywania mojego czasu pracy i wykorzystywania mnie przez dyrekcję szkoły(lub czynienie prób wykorzystywania mnie) słyszę, że "wszystko ma się dziać w ramach 40- godzinnego tygodnia pracy". problem polega na tym, że nie zapisujemy swojego czasu pracy i w zasadzie nie ma jak udowodnić, że własnie zaczęłam 42 godzinę pracy, więc należą mi się już płatne nadgodziny. Owe magiczne "40 godzin" jest bardzo rozciągliwe i elastyczne, masa nauczycieli pracuje ponad siły i możliwości i po 60 godzin, jeśli trafi im się "nadgorliwy" dyrektor. Szczególnie, jeśli ten nauczyciel realizuje tzw. staż ( nie ma wtedy nic do powiedzenia, po prostu walczy o utrzymanie pracy i godziwe zarobki). Czy można coś z tym zrobić? Przerwać powszechny mobbing w wielu szkołach? Określi minimalną liczbę godzin do wykorzystania przez dyrektora w celu zaangażowania nauczyciela do dodatkowych zajęć (typu projekty, występy z dziećmi w weekendy, konkursy, szkolenia, ilość rad i spotkań grona pedagogicznego w tygodniu, dodatkowa papierkowa robota typu ewaluacja wewnętrzna itp.).Jesteśmy zmęczeni. Czy nasz głos zostanie w końcu usłyszany? Czy dalej będzie się o nas trąbić, żeśmy darmozjady i nieuki?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-22 15:29:40
Popieram ten głos. Ja też pracuję ponad normę 40 godzin tyg. i też już nie mam siły. Coś mi się zdaje,że niedługo będę się leczyć na głowę. Coraz częściej myślę o odejściu z zawodu. Trochę mi żal, bo lubię pracę z młodzieżą (choć pracuję z dość trudnymi dziećmi).
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-05-05 18:22:29
Odpowiedzi: 1
Czy dyrektor może zatrudniać nauczyciela w godzinach poza lekcyjnych do pracy w komisjach egzaminacyjnych w tym również popołudniami np. od 15 do 18 czy nawet później? Głównie chodzi mi o egzaminy zawodowe.
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-09 08:21:36
Ma prawo. W ramach "40 godzinnego tygodnia pracy". Dyrektor w szkole ma prawo do wszystkiego. I nie ma po co pytać, nawet prawnicy dają tak wykrętną odpowiedź, że dalej nie wiesz nic. Chcesz dobrej rady? Idź na zwolnienie. Po kilkunastu latach pracy zawsze znajdziesz w gardle coś, żeby z czystym sumieniem na to zwolnienie pójść.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-05-13 18:32:29
Odpowiedzi: 0
Jestem w trakcie realizacji stażu na nauczyciela dyplomowanego. Mogę dostać nadgodziny- chociaż nie mam kwalifikacji do prowadzenia tych dodatkowych zajęć (jestem też w trakcie kolejnych studiów). Czy jeśli będę uczyła (prowadziła te lekcje w ramach nadgodzin), to będę musiała przerwać realizację stażu?
KomentarzGość
2015-05-18 17:13:18
Odpowiedzi: 1
Czy nauczyciel może wstawiać oceny za nic? Ostatnio się zdarzyło w mojej szkole. ze nauczyciel wstawił wszystkim z klasy od 4 do 6 jedynek. Tak sobie, po prostu. Czy tak wolno?
Odpowiedzi (1):
Gość
2015-05-18 23:04:55
Za mało danych, aby odpowiedzieć. I proszę wierzyć- arogancja i czasem zwykłe chamstwo w połączeniu ze zwykłym lenistwem i niechęcią do jakiegokolwiek wysiłku umysłowego czasem doprowadza nauczyciela do takiej desperacji. Każdy kij ma dwa końce. A w tym przypadku proszę nauczyciela poprosić o uzasadnienie wstawionych ocen i absolutnie nie polegać jedynie na "raporcie" dziecka.
Dodaj odpowiedź
KomentarzGość
2015-05-21 20:15:01
Odpowiedzi: 0
Witam ostatnio w szkole dostaliśmy zmiany ze następnego dnia szkolnego nie ma wiedzy o społeczeństwie cala klasa przyjęła to do siebie. Następnego dnia przed ostatnia godzina lekcyjna do wiedzieliśmy sie ze ta lekcja wos'u jednak się odbedzie ponieważ 3/4 klasy nie miało książek postanowilam pójść do nauczycielki i się zapytać czy pani będzie karać za brak książek i czy zrobi kartkowke odpowiedziała ze tak. Moje pytanie polega na tym ze chciałbym się dowiedzieć czy nauczyciel ma prawo zrobić kartkowke na lekcji która w ogóle nie miała się odbyć i czy istnieje jakiś artykuł na ten temat jeśli tak to proszę o podanie go albo chociaż napisanie gdzie mam szukać informacji na ten temT ,pozdrawiam.
Komentarzsfrustrowana
2015-07-01 11:11:08
Odpowiedzi: 0
Kiedyś w arkuszach ocen trzeba było wpisywać na koniec VI klasy oceny dwa razy: klasyfikacja roczna i końcoworoczna. Miało to swoje uzasadnienie, ponieważ niektóre przedmioty kończyły się w klasie V. Teraz wszystkie przedmioty trwają 3 lata- więc PO CO MUSIAŁAM PISAĆ TO SAMO DWA RAZY???? Mam dość tych absurdów w szkolnictwie i bezsensownego mnożenia papierów. Ludzie, zróbcie coś, żeby tego było mniej, szafy pękają w szwach, teczki sypią się nam na głowy, a co roku tego badziewia więcej.
KomentarzGABRIELA
2015-07-14 10:31:15
Odpowiedzi: 0
nauczyciel podpisał zarządzenie dyr dot.uzupełnienia brakow w dokumentacji. Nie zgłosił sie w terminie, nie powiadomił telefonicznie, uważa że ma wakacje,a braki nie są uzupełnione.Jak powinien postąpic dyrektor?
KomentarzGość
2015-08-06 13:28:28
Odpowiedzi: 0
nauczyciel nie zapewnił opieki na wycieczce szkolej, skutkiem czego dziecko wyladowalo w szpitalu. Dyrektor szkoły umywa ręce wierdzac ze to rodzic jest odpowiedzialny za dziecko. Odmówiono zapomogi. Jak uzasadnić że to nauczyciel w czasie wycieczki pełni opiekę i nie powinien przyczyniać się do generowania kosztów leczenia.
KomentarzGość
2015-08-25 09:03:14
Odpowiedzi: 0
Błagam. Utwórzcie jakiś przepis, który zabroni dyrektorom organizowanie rad dłuższych, niż 2-3 godziny. Rada powyżej 3 godzin to horror. Powiedzcie o tym głośno, bo jak po cichu coś tam zostanie wprowadzone, to dyrektorzy (głównie dyrektorki) nic sobie z tego nie zrobią i dalej będzie, jak było. Może to w końcu zmusi naszych pryncypałów do mówienia o konkretach i liczenia się z czasem pracowników.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie