Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Karta Nauczyciela
Mapa strony
Mapa strony
karta nauczyciela / prawo oświatowe

Karta Nauczyciela

Prawo oświatowe
Portal dla nauczycieliA A A separator Poleć znajomemu    Wydrukuj separator   Strona główna  separator
Kuratoria Oświaty
Kuratoria Oświaty

Karta Nauczyciela

Stan prawny: październik 2020r.
Tekst jednolity karty nauczyciela

Linki sponsorowane
?>

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 92. (uchylony).
Art. 93. (uchylony).
Art. 94.

1. Nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub organach administracji rządowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w dniu wejścia w życie ustawy, którzy uzyskali na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów kwalifikacje naukowe i pedagogiczne do nauczania lub prowadzenia zajęć wychowawczych w szkołach określonego rodzaju i stopnia, uważa się za posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela lub wychowawcy w tych szkołach, choćby nie posiadali wykształcenia określonego art. 9 ust. 1 pkt 1.

2. Dla absolwentów studiów nauczycielskich, którzy ukończą naukę w tych studiach po dniu wejścia w życie ustawy, w zakresie kwalifikacji naukowych i pedagogicznych stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.

Art. 95. (uchylony).
Art. 96.

1. Nauczyciele mianowani na stałe na podstawie dotychczasowych przepisów stają się nauczycielami mianowanymi w rozumieniu ustawy.

2. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania do odwołania stają się nauczycielami mianowanymi w rozumieniu ustawy, jeżeli spełniają warunki określone w art. 10 ust. 2.

3. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie:

stają się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy.

Art. 97. (uchylony).
Art. 98. (uchylony).
Art. 99.

Nauczyciele, którym z uwagi na warunki pracy lub kwalifikacje przysługują na podstawie przepisów szczególnych określone uprawnienia lub świadczenia branżowe, zachowują te uprawnienia lub świadczenia nadal w zakresie obowiązującym w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 100.

Świadczenia przysługujące nauczycielom w myśl postanowień ustawy mają zastosowanie od dnia 1 września 1981 r., chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 101.

1. Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 r. – Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 114, z 1973 r. Nr 12, poz. 89 oraz z 1977 r. Nr 11, poz. 43) w zakresie dotyczącym nauczycieli.

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, przewidzianych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż do dnia 31 lipca 1982 r., obowiązują przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy.

Art. 102.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Pytania prawne (4):
Większe okno
KomentarzGość
2011-05-21 21:12:33
Odpowiedzi: 0
czy mogę odmówić przyjęcia wychowastwa klasy?
KomentarzGość
2012-08-26 22:18:19
Odpowiedzi: 0
jeśli mam przerwę przez 5 lat z powodu niezdolności do pracy/renta zdrowotna/ czy tracę uprawnienia do pracy nauczyciela w szkole
KomentarzGość
2013-09-16 19:34:39
Odpowiedzi: 0
Zostałam zwolniona z pracy w wyniku reorganizacji z art.20ust.1 pkt.2 ustawy.Przepracowałam 34 lata w szkole. Dyrektor szkoły , w której pracowałam nie chce mi wypłacić 3 miesięcznej odprawy emerytalnej twierdząc, że nie nabyłam praw emerytalnych.Czy dyrektor ma rację czy nie. Proszę o odpowiedź
KomentarzGość
2017-05-15 12:50:02
Odpowiedzi: 0
Co powinien zrobić nauczyciel, który miał umowę na czas nieokreślony przez mianowanie. Proponuje mu się zniżkę poniżej pół etatu, a wiadomo,że od września znajdą się godziny, ponieważ jeden nauczyciel pójdzie na urlop dla poratowania zdrowia a drugi weźmie urlop bezpłatny. Pytanie brzmi, czy nauczyciel zachowuje dotychczasową umowę na czas nieokreślony, czy będzie miał dwie umowy : jedną na czas nieokreślony na liczbę godzin zaproponowanych przez dyrekcję a drugą na czas określony na zastępstwo. Wspomnę, że sprawa dotyczy szkoły gimnazjalnej. A nauczycielowi zależy na umowie na czas nieokreślony w pełnym wymiarze. Warto też rozważyć kwestię stanu nieczynnego, może on daje gwarant umowy na czas nieokreślony ?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
powiadom mnie mailem gdy pojawi się odpowiedź
Czy jesteś człowiekiem
 
 

Do góry
kuratorium pomorskie kuratorium zachodniopomorskie kuratorium warmińsko-mazurskie kuratorium podlaskie kuratorium mazowieckie kuratorium kujawsko-pomorskie kuratorium wielkopolskie kuratorium lubuskie kuratorium lubelskie kuratorium łódzkie kuratorium dolnośląskie kuratorium opolskie kuratorium śląskie kuratorium świętokrzyskie kuratorium podkarpackie kuratorium małopolskie